Cezayir Kontrol Belgesi Hakkında:


Cezayire ihracat için bilgilendirme; ithal edilen ürünlerin uygunluğu ile ilgili talimatlara istinaden "certificate of quality control" sertifikası talep edilmektedir.

YÜKLEME ÖNCESİ KONTROL İŞ AKIŞI

Müracaat

İhracatçı uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki evrakları içeren müracaatını yapar.

  •  İhraç edilmesi düşünülen ürünlerin listesi ,
  •  İhracatçı, ithalatçı, ( ihracatçı ile üretici farklı ise Üretici ) isim adres bilgileri, proforma fatura, tahliye limanı adı,
  •  İhraç edilecek ürünlerle ilgili önceden alınmış test / uygunluk sertifikaları,
  •  Yükleme öncesi gözetimlerin yapılacağı lokasyonun belirtilmesi.

Doküman Uygunluk Değerlendirilmesi

Fiziksel Gözetim

  •  Doküman kontrolü sırasında belirtilen ürünlerin gözetim esnasında sunulup sunulmadığı,
  •  Ürünlerin belirtilen kurallara uygun olup olmadığı,
  •  İthalat dökümanlarında belirtildiği şekle uygun olup olmadığı.

 


Belge İstek Formu İçin Tıklayınız.

Copyright 2016. Sembol Sertifika. Tüm Hakları Saklıdır.