GOST-R BELGESİ

Rusya federasyonu iç piyasasında ve gümrüklerinde zorunlu olan bir kalite ( uygunluk ) belgesidir.


Gost-r Belgesi Hakkında:

Rusya federasyonu iç piyasasında ve gümrüklerinde zorunlu olan bir kalite ( uygunluk ) belgesidir. Rusya’ya ihracatı yapılan ve iç piyasa da satılan ürünler için devlet görevlileri raflarda satılmakta olan ürünler için dahi bu belgenin varlığını sorgulayabilirler. CE ve TSE gibi ürün belgesi olan GOST R belgesi aynı zamanda fabrika üretim sistemini de incelemektedir.

Firmanızın GOST R sertifika olması Rusya pazarına girmenizde öncelikli koşuldur. Müşteriniz olmasa bile hâlihazırda bir belgenizin olması Pazar araştırması aşamasında firmanızın elini güçlendiren bir sertifikadır. Firmanızın GOST R belgesi olması sayesinde ürünleriniz iç piyasada kaliteli mağaza ve marketlerde de sorunsuz bir şekilde satılabilecek.

Belgeler “ Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu” nun yetki verdiği kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bizimle sözleşme imzaladığınız takdirde Moskova’daki ofisimiz tarafından gerekli doküman çalışmaları ve başvurular yapılacaktır. Bazı durumlarda Rus uzmanlar üretim yerini görmek ve fabrikayı denetlemek isteyebilirler. Denetleme yapılan sertifikasyonlarda 30 – 45 gün civarında sürmektedir. Uzman denetimi gerekmeyen durumlarda ise 7 – 10 gün sürmektedir.

GOST R sertifikası ihracatçının ihtiyacına göre 3 seçenek halindedir.

Gost-R

3 Yıllık GOST R Belgesi :

Bu belgeyi alabilmek için Rus alıcı zorunluluğu yoktur. Uzman ziyaretiyle veya uzman ziyareti olmadan da verilebilen belgelerdir. Bu belgeler sınırsız şekilde Rusya’ya 3 yıl boyunca sevkiyat yapmanızı sağlayacak belgelerdir.


1 Yıllık GOST R Belgesi :

Bu belgeyi alabilmek için Rus alıcı zorunluluğu yoktur. Uzman ziyaret gerektirmeyen 1 yıl için verilen bir sertifikadır. Seri üretim için verilen belgelerdir ve süresi dışında 3 yıllık belgelerle aynı işlevi görürler.


Parti Bazında GOST R Belgesi :

Bu belgeyi alabilmek için Rus alıcı zorunluluğu vardır. Rus alıcı sizden sözleşme ile mal alıyor ve belli sayıda olan bu mallar belge ile satılabiliyor. Sertifika üzerinde üretim yeri, ithalatçı firma, ürünlerin GTİP numaraları, sözleşme tarih ve numarası bilgileri yer alıyor. Belge, Rus firması adına ve yalnızca 1 sefer için alınan belgelerdir.

3 YILLIK GOST R BASVURU EVRAKLARI

  • Belge alınacak ürünleri içeren genel katalog.( İngilizce veya Rusça )
  • Mevcut olan Belgeler varsa(TSE-ISO -CE)
  • Ürün Numunesi
  • G.T.İ.P Gümrük istatistik pozisyon numaraları(her ürüne ait )
  • Firmanın Ticaret Odası Faaliyet belgesi
  • Belgede yer alacak açık adres, faks ve telefonlar
  • Ürün isimleri, tipleri veya modelleri, genel çalışan personel sayısı
  • Marka tescil belgeleri

Belge İstek Formu İçin Tıklayınız.GOST R BELGESİ NEDİR?

Rusya Federasyonu'nda gümrük ve iç piyasada zorunlu olan ve ürünlerinizin Rusya Standartlarına Uygunluğunu ispatlayan Kalite belgesidir. GOST R Rusya Kalite Belgesi, Türkiye'de nasıl TSE belgesi tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk ise, Rusya'da da üretim yapan ve Rusya' ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken zorunluluktur.

GOST R Belgesi sadece ürüne değil sisteme yönelik kalite belgesidir. Bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir. Bu inceleme GOSSTANDART tarafından akredite edilmiş laboratuarlarda yapılması gerekmektedir.

GOST R BELGESİ VERMEYE KİMLER YETKİLİDİR?

GOST R Belgesi, Rusya Federasyonu Devlet Standartları ( Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu ) tarafından akredite edilmiş resmi veya özel sertifika kuruluşlarına aittir. Bir belgenin bu kuruluşlardan verilebilmesi için ilgili ürünlerin ve firmanın incelenmesi, Rus standartlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

Belge kuruluşları, belge verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler. Ağırlıkla Moskova'da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda Expert -bilirkişi- bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda belge verebilirler. Yani her kuruluş her belgeyi verme yetkisine sahip değildir. Örneğin; makineler konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için belge veremez. Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve expert bulunduran ve laboratuar imkânı olan başka bir kuruluşa başvurması gerekir.

GOST R KALİTE BELGESİ NEDEN GEREKLİDİR?
Rusya Federasyonu, ülkesinde üretilen ya da bu ülkeye ithalatı yapılan ürünler için Avrupa normlarını tanımamaktadır ve kendi standardı olan GOST R kalite belgesinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. GOST R Belgesi gümrüklerde ve iç pazarda istenmesinin dışında devlet memurları kontronör tarafından iç piyasada da sorulmaktadır. Bu nedenle yasal olarak kayıtlı hiç bir mağaza ve iş yeri, GOST R Belgesi olmayan ürünü almak ve satmak istememektedir. Ayrıca inşaatlarda GOST R belgesi olmayan bir malzemeyi hiç bir kontrol makamı kabul etmemektedir. Bu yüzden Rusya'da inşaat yapan müteahhitler yurt dışından gelen ürünler için ayrı ayrı belge almak zorundadır.
GOST R BELGESİ GÜMRÜKLERDE SORULUYORMU?
1 Ekim 2000 tarihli GTK ( Rusya Gümrük Komisyonu ) tebliğince ülkeye ithal edilen ürünlerde belge alınması zorunlu hale getirilmesinden dolayı gümrüklerde GOST R belgesi sorulmaktadır. Bazı ürünler için belge temin etme zorunluluğu yoktur ancak; bu tür ürünler için de önceden "Red Mektubu" denilen bir belge alınarak gümrükte karşılaşılabilecek bazı engeller ortadan kaldırılabiliyor.
GOST R KALİTE BELGESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Rusya' da zorunlu olarak istenen Gost- R belgesi, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Türki Cumhuriyetleri, Baltık Ülkeleri, Moldova ve Kafkas Cumhuriyetleri gibi ülkelerde geçerlidir.
GOST-R BELGESİNİN KULLANILDIGI ALANLAR
Rusya Gümrükleri ( Zorunlu ) Perakende Mağazaları ( Perakende satılan ürünler için ) İnşaatlarda ( İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskân ruhsatı alabilmek) Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler ( çalıştırma izni almak için ) Üretim tesislerinde ve fabrikalarda ( Çalışma izni ve üretim izni almak için )
GOST-R KALİTE BELGESİ NASIL KULLANILIR?
GOST R Belgesi fotokopi çekilerek çoğaltılır. Firma kaşesi imza atılarak aslının aynısıdır diye belirtilir. Bu şekilde müşterilere dağıtılır. Bazı gümrükler bu şekilde kabul etmeyip Noter onaylı olarak kabul etmektedirler. Bu durumda Rus Noteri veya Rusya konsolosluğu aracılığı ile yapılabilmektedir. Eğer gümrük memurları ihtiyaç duyar ise belgenizin üzerindeki akredite kuruluşu arayarak belgenin doğruluğunu veya sahteliğini teyit edebilir.
3 YILLIK SERİ ÜRETİM GOST-R SERTİFİKASININ ÖZELLİKLERİ
Rusya içi ve dünya da ki herhangi bir üreticiye veya ithalatçıya verilebilir.
Üretim yeri uzmanlar tarafından denetlenmeden 3 yıllık sertifika verilemez.
Seri üretime yönelik sadece sertifikada belirtilen ürünler için geçerlidir.
Hem girişten başlayarak üretim sistemi incelenir.
Hem belirlenmiş ürünlerden detaylı olarak söz edilir hem de üretim ve kullanımda hijyenik özellikler aranır. Bir anlamda CE belgesi benzeridir.
1 YILLIK SERİ ÜRETİM GOST-R SERTİFİKASI NEDİR?
Bu belge 1 yıllık seri üretim sertifikası için verilir. Bu belgeyi almak için expert ziyareti gerekmez. Taşınabilir ürünler için uzmanların inceleme yapabilmesi için numune gereklidir. Taşınmazlar ise ( Endüstriyel trafolar,vinçler, Endüstriyel jeneratörler vs...) teknik bilgiler ile çözülmektedir. Kullanım açısından 3 yıllık sertifikadan farkı yoktur.
PARTI BAZINDA (TEK SEFERLİK) GOST-R SERTİFİKASI NEDİR?
Rusya Federasyonu'na sürekli olarak ihracat yapmayan proje bazında çalışan üreticilerin alabileceği belgedir. Numune gerektirmeden bazı teknik dokümanlar ile alınmaktadır. Maliyeti düşük olduğundan her zaman sevkiyat yapmayan firmalar için uygundur. Bu belge sadece alıcı tarafından yani ithalatçı firma tarafından yapılmaktadır. Bir kez kullanılabilinen Parti Bazında Belgesinin temini için fatura ve ithalatçı firma ile yaptığınız sözleşme gerekmektedir.
GOST R BELGESİ OLMADAN ÜRÜN SEVKİYATI YAPTIM AMA SORAN OLMADI?
Çünkü bugüne kadar Rusya'ya yaptığınız ihracatlarda sertifika işin hep alıcılarınız çözümledi. Siz de ya bunun farkına varmadınız ya da anlaşma gereği onlar üstlendiler. Ancak siz sertifikasızlık nedeniyle belki de yeni oluşabilecek müşterileri de farkında olmadan kaçırdınız!
AVRUPA KALİTE BELGELERİ (TSE-ISO) VAR BUNLAR YETERLİ DEGİLMİ?
Rusya Federasyonu, Avrupa veya diğer ülke standartlarını tanımadığından CE, ISO ya da TSE gibi kalite belgeleriniz Rusya'ya yapacağınız ihracatlar için yeterli değildir. Ancak GOST R belgesi alımını çabuklaştırır ve hızlandırabilir ( Bazı durumlarda.).
TSE VE ISO SERTİFİKASI YOK BUNA RAĞMEN GOST-R SERTİFİKASINI ALABİLİR MİYİM?
GOST R belgesi almanız için Avrupa veya diğer ülke belgelerinin mevcudiyeti aranmaz; ancak bu belgelerin olması GOST R belgesi işlemlerinizde kolaylık sağlamaktadır. Ürüne dayalı bir belge olduğundan CE belgesi işlemine benzemektedir.

İletişim Bilgilerimiz


Çalışma Saatleri

PAZARTESİ-CUMA: 09:00 - 18:00


Email

info@sembolsertifika.com

Adres

Izzet Pasa Mah. Yeni Yol Cad. Nurol Tower K:2 K No:3 D No:336/65 Sisli Istanbul


Telefon

+90 212 295 8392
+90 537 872 9052